Fakturačné údaje

Obchodné meno: AUTOVES s.r.o.
so sídlom: Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
za ktorú koná: Ing. Jozef Petrík - konateľ

IČO: 31721796
IČ DPH: SK2020504519
DIČ: 2020504519

Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa a. s.
Číslo účtu: 0520082898/0900

Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 7379/V