Náhradné vozidlo

V čase servisného zásahu našim klientom ponúkame možnosť zapožičať si náhradné vozidlo.

Cena za zapožičanie vozidla:

  • 40,00 € / deň
  • 20,00 € / 1-8 hodín